Görme Engelliler

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ

Çırak öğrenci kayıtarı her yıl Ocak-Şubat  ve Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılmaktadır. 

Çırak Kimdir?
Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi , beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren ve öğrencilik haklarından yararlanan kişidir.

Kalfa Kimdir?
Bir mesleğin gerektirdiği bilgi , beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen , kalfalık belgesi sahibi olan kişidir.okul

 

ÖĞRENCİ KAYIT
Merkezimize kaydolmak isteyen çırakların;

ilköğretim okulu (8 yıllık) mezunu olması, (1996-1997 öğretim yılı sonuna kadar 5 yıllık ilkokulu bitirenlerde kaydolabilir. 2012 yılından sonra ilköğretimi bitirenler açık liseye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.).

Kapsamda bulunan meslek dallarından birinde çalışıyor olması gerekmektedir.Ayrıca; çalıştığı işyeri vergiye kayıtlı ve bir mesleki teşekküle bağlı olmalıdır. Bu şartlara uygun çıraklar yaz dönemi (Temmuz - Ağustos - Eylül) ve kış dönemi (Şubat) kayıt zamanlarında merkezimize kaydolabilirler.(19 yaşından gün almış olanların da Kalfalık belgesi alabilmeleri içinde kurslar açılmaktadır.)

Kayıt için okulumuzdan alınacak çıraklık sözleşmesini( 3 adet) öğrenci doldurur. Çırağın kendisi, velisi, işyeri sahibi imzaladıktan sonra işyerinin bağlı olduğu mesleki teşekküle (esnaf odası, ticaret odası vb.) onaylatılması gerekmektedir.Bu sözleşme kayıtta istenilen diğer evraklar ile birlikte ilgili müdür yardımcısına getirilerek kayıt yapılmaktadır.(Daha sonra sözleşmeleri okul müdürü onayladıktan sonra okul tarafından biri öğrenciye, biri öğrencinin çalıştığı işyerine ve biri de işyerinin bağlı bulunduğu mesleki teşekküle verilecektir.Bir sözleşmede okulda öğrencinin dosyasında kalacaktır.) Öğrenciler teorik ders görmek üzere öğrenim süresince haftanın bir günü okula gelecek diğer günler işyerlerinde pratik öğrenim göreceklerdir.Öğrenim tam gündür.
Kayıt yaptıran çırak öğrenciler öğrenim süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı olmaktadır (emekliliğe geçmez) ve primleri devletimiz tarafından ödenmektedir.

Kayıtta İstenilen Evraklar :
1-Tamamı doldurulmuş üç adet çıraklık sözleşmesi (okuldan alınacak)
2-Okul diplomasının aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilir)
3-Mesleğini yapmasına sakıncası bulunmadığına dair sağlık raporu (Aile Hekiminden Alınabilir)
4-3 adet öğrenciye uygun vesikalık fotoğraf
5-1 adet nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
6-Ustasının Usta Öğretici Belgesi aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecektir)


ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI İMKANLAR
1-Sigortadan yararlanır, (Her türlü tedavi (Acil olanlar hariç) S.S. K.’ya ait bir sağlık kuruluşunda yapılacaktır).
2-Mesleki teknik bilgi kazanır.
3-Öğrencilik haklarından yararlanır,